Як в умовах війни усиновити дитину дружини?

Юридичні питання 146 переглядів

У моєї жінки є син від першого шлюбу. Хочу його всиновити. Куди нам звертатись?

Відповіді (1)

Завантаження...
Яна Величко
#

Для початку зверніться із заявою до служби у справах дітей за місцем проживання дитини.

До заяви необхідно додати такі документи (п.91 постанови КМУ від 8.10.2008 №905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей»):

— копія паспорта громадянина України або іншого документа, що засвідчує особу (у двох примірниках);

— копія свідоцтва про шлюб;

— висновок про стан здоров’я усиновлювача;

— документ про наявність чи відсутність судимості;

— копія свідоцтва про народження дитини;

— письмова згода біологічних батьків дитини на усиновлення, засвідчена нотаріусом. Зазначаємо, що така згода, відповідно до приписів ст. 217 Сімейного кодексу України, має бути безумовною.

Служба у справах дітей протягом 10 робочих днів після надходження заяви та документів складає акт обстеження житлово-побутових умов дитини, з’ясовує, чи згодна вона на усиновлення, після чого розглядає питання про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини і готує проєкт відповідного висновку. Вказаний висновок видається під розписку та в подальшому подається до суду під час розгляду справи про усиновлення. Строк дії документів і висновку про можливість бути усиновлювачами наразі становить 18 місяців (раніше 12).

Після отримання висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини ще одним невід’ємним етапом процедури є звернення до суду із заявою про усиновлення, дотримуючись вимог оформлення такої заяви.

Порядок подачі заяви та процедура судового розгляду визначаються главою 5 Цивільного процесуального кодексу України, така заява подається до суду за місцем її проживання та повинна містити:

— найменування суду, до якого подається;

— ім’я усиновлювача, місце проживання;

— ім’я, по батькові, вік дитини, її місце проживання;

— відомості про стан здоров’я дитини.

Заява може також містити клопотання про зміну прізвища, імені, по батькові, дати, місця народження дитини, про запис заявника батьком/матір’ю дитини.

До заяви про усиновлення за наявності мають бути додані:

— копія свідоцтва про шлюб, а також письмова згода на це, засвідчена нотаріально;

— медичний висновок про стан здоров’я заявника;

— довідка з місця роботи із зазначенням заробітної плати або копія декларації про доходи;

— документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.

Розгляд справи про усиновлення проводиться за обов’язкової участі усиновлювача та завершується ухваленням судового рішення. У разі задоволення заяви усиновлення вважається здійсненим із дня набрання таким рішенням законної сили. Копія рішення надсилається до органу державної реєстрації актів цивільного стану.

Всі судові витрати, пов’язані з розглядом справи, покладаються на усиновлювача.

Згідно зі ст.233 Сімейного кодексу України, на підставі рішення суду про усиновлення в актовий запис про народження дитини орган державної реєстрації актів цивільного стану вносить відповідні зміни та видає нове Свідоцтво про народження з урахуванням цих змін. Свідоцтво про народження, що було видане раніше, анулюється.

Коментувати 0
Согласен1Против

Немає коментарів