Договір користування сайтом

Договір користування сайтом

1. Предмет договору: 

1.1. Договір про користування сайтом регулює умови використання користувачами сайту "Кременщіна" в мережі Інтернет.

1.2. Діюча версія Договору доступна за адресою https://krm.lg.ua/pages/rules.html

1.3. Договір може бути змінений Адміністрацією без будь-якого попереднього повідомлення користувача. Нова редакція Договору вступає в силу з моменту його розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору. Користувач самостійно несе обов'язок по ознайомленню з новими редакціями Договору. 

1.4. Договір набуває чинності з моменту підтвердження Користувачем згоди, шляхом прийняття умов Договору при натисканні розміщеної нижче кнопки "Прийняти умови договору". 

1.5. На Сайті можуть бути додатково встановлені умови використання окремих ресурсів і сервісів. 1.6. Якщо Користувач не згоден з Договором, то останній не може користуватися Сайтом. 

2. Використання сайту: 

2.1. Адміністрація надає Користувачу можливість за допомогою Сайту користуватися широким спектром онлайнових послуг (інформаційних, комунікаційних і т.д.). Всі матеріали і ресурси, розміщені на Сайті на момент затвердження даної угоди, а також будуть розміщені в майбутньому, є предметом Договору. 

2.2. Щоб зареєструватися на Сайті, Користувач повинен вказати повну і правдиву інформацію про себе, з міркувань, наведених в реєстраційній формі і підтримувати таку інформацію в актуальному стані. 

2.2.1. Зазначена користувачем інформація про себе не є відомостями або сукупності відомостей, які ідентифікують цю особу або за допомогою яких вона може бути конкретно ідентифікована. 

2.3. Якщо під час реєстрації Користувач надає невірну інформацію або у Адміністрації є підстави вважати таку інформацію невірною, неповної або неточної, Адміністрація має право призупинити або скасувати реєстрацію Користувача та відмовити в користуванні Сайтом. 

2.4. Користувач самостійно вибирає унікальне реєстраційне ім'я (Логін) з числа доступних для реєстрації й пароль доступу до ресурсу. 

2.4.1. Користувач несе відповідальність за безпеку логіна і пароля, а також за все, що буде зроблено на Сайті під цими логіном і паролем. 

2.4.2. Користувач і Адміністрація не розголошують пароль користувача. 

2.5. Адміністрація має право: 

2.5.1. використовувати адреси електронної пошти зареєстрованих користувачів для розсилки повідомлень. 

2.5.2. переносити повідомлення в інший розділ, якщо, на її думку, вони стосуються відповідної тематики. 

2.5.3. видаляти повідомлення та коментарі користувача, якщо вони суперечать умовам Договору та нормам чинного законодавства України. 

2.5.4. використовувати надані Користувачем об'єкти авторського права на Сайті, зокрема (але не виключно) твори, блоги, статті, фотографії, графіка відповідно до п. 2.9 Договору. 

2.5.5. заблокувати або видалити акаунт (обліковий запис) користувача, в разі порушень умов Договору або невикористання відповідного сервісу (блогу і т.д.) більше 1 року 

2.5.6. видалити будь-який контент без пояснення причин, у разі порушень чинного законодавства України, умов Договору та / або інших правил користування Сайтом. 

2.5.7. в будь-який час закрити будь-який ресурс як з так і без попереднього повідомлення користувача. В такому випадку Адміністрація не несе відповідальності за припинення доступу до своїх ресурсів на Сайті. 

2.6. Користувач має право: 2.6.1. використовувати обраний ним логін і пароль по завершенню процесу реєстрації користувача 2.6.2. створювати власні текстові повідомлення, коментарі, а також обмінюватися думками з приводу відповідної тематики опублікованої інформації. 2.6.3. в будь-який час видалити свій аккаунт (обліковий запис) з сайту, скориставшись відповідною функцією на Сайті. 2.6.4. Будь-яке використання матеріалів, розміщених на Сайті, здійснюється відповідно до Умов користування матеріалами. 

2.7. У разі виявлення фактів несанкціонованого використання ресурсів Сайту Користувач повинен швидше попередити про це Адміністрацію. 

2.8. Користувач надає Адміністрації дозвіл на обробку наданої ним інформації, передбачає також і використання такої інформації, в тому числі і з метою маркетингових досліджень і таргетингу на Сайті. 

2.9. Приймаючи цей договір, Користувач розуміє і погоджується, що передає Адміністрації виключні права інтелектуальної власності на такі об'єкти права інтелектуальної власності, що розміщуються ним на Сайті: право на використання творів, статей, коментарів, блогів, щоденників, фотографій, графіки інших об'єкт об'єктів права інтелектуальної власності (надалі, для зручності - "твір") і виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами, дає Адміністрації право самостійно використовувати і / або дозволяти або забороняти: відтворення творів; публічне виконання творів; публічну демонстрацію і публічний показ; будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення; переклади творів; переробки, адаптації та інші подібні зміни творів; включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо; розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору; подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і в будь-який час за їх власним вибором; здавання в найм та (або) комерційний прокат після першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу або примірників творів, у тому числі у формі, яку зчитує комп'ютер; імпорт примірників творів. 

3. Матеріали, що надаються Користувачем: 

3.1. На сайті заборонено розміщувати і поширювати: 

3.1.1. заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади; заклики про розподіл меж території або державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України; заклики до підпалу, знищення майна, захоплення будівель та споруд, насильницького виселення громадян; заклики до агресії або розпалювання збройного конфлікту або розміщувати інший матеріал, який може становити кримінальний злочин або причину його скоєння 

3.1.2. матеріали, які є незаконними, шкідливими; що ображають моральність, честь і гідність, права та охоронювані законом інтереси третіх осіб, а також нецензурні вирази і матеріали і висловлювання порнографічного, еротичного або сексуального характеру 

3.1.3. матеріали рекламного, комерційного або адаптаційного характеру, розміщення яких не погоджено з Адміністрацією 

3.1.4. об'єкти інтелектуальної власності, на які оформлені авторські права, без наявності відповідного дозволу на таке публічне розміщення або поширення 

3.1.5. матеріали, що містять комп'ютерні коди, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернет. 

3.1.6. персональні дані інших користувачів 

3.1.7. матеріали, зміст і / або поширення яких порушує чинне законодавство України та положення міжнародного законодавства. 

3.1.8. інформацію комерційного характеру, яка відноситься до особистості користувача. 

3.2. Користувач підтверджує, що несе відповідальність за будь-яку інформацію, яку надає та розміщує на Сайті. 

4. Посилання на інші сайти: 

4.1. Через Сайт можна отримати доступ до інших сайтів в мережі Інтернет. Адміністрація не має жодного контролю над цими сайтами, і Користувач отримує доступ до них виключно на власний ризик. Користувач визнає і погоджується з тим, що Адміністрація не несе ніякої відповідальності за доступність таких сайтів і за їх контент, а також за будь-які наслідки, пов'язані з використанням контенту цих сайтів. 

5. Обмеження відповідальності Адміністрації: 

5.1. Користувач користується Сайтом виключно на власний ризик. Користувач несе відповідальність за будь-який збиток, заподіяний комп'ютера користувача і його даними. Адміністрація не несе ніякої відповідальності, в тому числі і за відповідність Сайту цілям і цілям користувача. 

5.2. Адміністрація не здійснює обов'язкової перевірки матеріалів, розміщується Користувачем на Сайті. 

5.3. Адміністрація не несе відповідальності за зміст матеріалів на Сайті і за будь-які висловлювання та коментарі інших користувачів, за їх відповідність вимогам законодавства, за порушення авторських прав, несанкціоноване використання знаків для товарів і послуг, найменування фірм і їх логотипів і т.п.

5.4. Адміністрація в якому разі не несе відповідальності за прямі, непрямі збитки, збитки, понесені у зв'язку зі сплатою штрафних санкцій, або будь-які збитки взагалі, навіть якщо Адміністрації було заздалегідь повідомлено про можливість понесення таких збитків, у зв'язку з використанням і / або неможливістю використання Сайту. 

5.5. У разі пред'явлення Адміністрації претензій з боку третіх осіб у зв'язку з інформацією, що розміщується Користувачем на Сайті (в тому числі і претензії з боку власників авторських прав і / або суміжних прав, їхніх уповноважених представників або третіх осіб), Користувач зобов'язаний самостійно і за свій рахунок врегулювати і вирішувати всі суперечки з особами, які подали претензії, а також відшкодувати понесені Адміністрацією збитки в повному обсязі. 

5.6. Адміністрація намагається забезпечувати безперебійну роботу Сайту, однак не несе відповідальності за повну або часткову втрату контенту Користувача, який розміщений на сайті, а також за недостатню якість або швидкість перегляду такого контенту. 

6. Модерування: 

6.1. Модерування інтерактивних ресурсів на Сайті (коментарі, блоги і т.д.) здійснюється за принципом постмодерації. Всі повідомлення спочатку додаються, а вже потім перевіряються модераторами. 

6.2. Якщо модератор вважає, що будь-який текст порушує правила користування сайтом, він має право видалити його. 

6.3. Кожен Користувач має право поскаржитися на коментар. У разі наявності кількох скарг, коментар буде прихований для подальшого перегляду модератором. 

6.4. Якщо Користувач не згоден з рішенням модератора, він може написати скаргу в службу підтримки сайту, зазначеної на Сайті. 

7. Прикінцеві положення: 

7.1. Даний договір і відносини, які склалися в результаті прийняття умов Договору, регулюються чинним законодавством України. 

7.2. Даний договір є договором приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України, в зв'язку з чим: 

7.2.1. Договір укладається лише шляхом приєднання до нього в цілому Користувача, виявив намір укласти договір.

7.2.2. Користувач, виявив намір укласти Договір, не може запропонувати свої умови договору.

7.2.3. У разі незгоди зі змістом та формою Договору або окремих його положень Користувач, виявляє намір укласти Договір, вправі відмовитися від його укладення.

7.2.4. Вимоги щодо зміни або розірвання Договору, після набрання ним чинності, пред'являються і підлягають задоволенню відповідно до положень чинного законодавства України. 

7.3. Користувач погоджується, що уклав Договір при повному розумінні його змісту. 

7.4. Заголовки до розділів Договору вказані для зручності і не мають юридичної або договірній сили.

7.5 Матеріали помічені знаками Ʀ та ƤƦ  публікуються на сайті на правах реклами та політичної реклами відповідно.